Idź do spisu treści

Menu główne:

  PASZOMATY / ROBOTY PASZOWE

Roboty do zadawania paszy treściwej, najtańsze na rynku w swojej klasie (200 do 600kg)


Paszomat firmy Finco służą do zadawania paszy treściwej dla zwierząt w oborach uwięziowych i wolnostanowiskowych. Stała częstotliwość oraz precyzyjnie odmierzana dawka paszy teściwej istotnie wpływa na poprawę wydajności krów jak również ich dobrostanu poprzez zmniejszenie wahań kwasowości w żwaczu co pozwala na wyeliminowanie lub ograniczenie kwasicy oraz innych zaburzeń pracy żołądka zwierząt.

Wyeliminowanie niektórych chorób oraz regularne dawkowanie paszy skutkuje przyrostem mleczności przeciętnie o 500 kg na rok. Dla gospodarstwa ze stadem 50 krów można otrzymać ok 25 000 kg więcej mleka w roku. Taki przyrost przy przeciętnej cenie mleka pozwala zamortyzować paszomat w ciągu jednego roku użytkowania.

Paszomaty zostały zaprojektowane tak aby możliwe było instalowanie ich w małych pomieszczeniach. Promień skrętu wózka wynosi jedynie 55 cm, przesuwa się on po dwuteowniku 100mm, pozycje stanowisk oznaczone są na szynie znacznikami. Cały wózek i konstrukcja jezdna wykonana jest z balchy kwasowej odpornej na warunki panujące w oborach.

Paszomat zawiera cztery zasobniki na różne pasze lub inne składniki żywieniowe, ilość zadawanej paszy ustawiana jest indywidualnie dla każdego stanowiska. Częstotliwość zależy od dawki dobwej i może wynosić maksymalnie 10 razy natomiast minimalnie 2 razy na dobę. Możliwe jest również zadawanie paszy po krzywej wzrostowej (krowa wchodzi w okres pełnej mlecznośći) lub malejącej (zasuszanie). Za dawkowanie paszy oraz przemieszczanie się wózka odpowiedzialny jest sterownik programowalny (PLC) firmy Mitsubishi, dane wprowadzane są za pomocą wygodnego panelu operatora z ekranem dotykowym. Sposób obsługi jest bardzo łatwy do zapamiętania.

Na ekranie paszomatu wyświetlane są również dodatkowe informacje tj. data zacielenia, data wycielenia ilość zadanych pasz dla każdego stanowiska w okresie laktacji ilość zadanych pasz dla całego stada od początku roku kalendarzowego, itd.

Całość napędzana akumulatorami bezobsługowymi, akumulatory są doładowywane w czasie postoju paszomatu na stacji bazowej. Wózek wyposażony w pastuch chroniący go przed zwierzętami w czasie zadawania paszy.

Możliwe wykonanie paszomatów o różnej wielkości oraz z różną ilością zasobników, jeżdzących po torze zamkniętym jak również otwartym.

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI

.
Andrzej:   +48 502 642 724
Leszek:
  +48 887 601 675

F
ax: +48 22 270 28 28
E
-mail: biuro@agregaty-finco.pl 
Dane techniczne paszomatów:
 
 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego